«Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасы» Мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны бір жарым миллионнан астам халқы бар Алматы облысының оңтүстік өңірінің тұрғындарына 60 жылдан астам уақыт сапалы медициналық қызмет көрсетіп келеді. Осы уақыттың ішінде адам денсаулығының арашасы ретінде аурухана қызметкерлері Алматы облысы тұрғындарын емдеуде өз үлестерін молынан қосып, сондай-ақ бұл ұжым медициналық көмек көрсету саласында өзіндік дәстүрі бар ұжым болып қалыптасты. Кәсіпорын тұрғындар қажеттілігін қамтамасыздандыруға жеткілікті мамандармен және медицина құралдарымен жабдықталған. Мамандардың кәсіби дәрежесін барынша жетілдіру мен заманауи құрал-жабдықтарды өзімізге тарту жұмыстары аурухана әкімшілігі тарапынан кеңінен жүргізілуде, бұдан әрі қарай да жалғасын таба бермек.

Қазіргі таңда клиникада 128 дәрігер, олардың 45-і жоғары дәрежелі, 15-і бірінші категориялы, 4-і екінші категориялы дәрігерлер. Орта медицина қызметкерлер саны 292, олардың 124 жоғары дәрежелі, 32 бірінші категориялы, 10 екінші категориялы қызметкер.

Клиника материалдары бойынша докторлық 4, кандидаттық 20 диссертация қорғалды. Клиникада 9 м.ғ.д., 13 м.ғ.к., 4 доцент, 2 еңбек сіңірген дәрігер жұмыс істейді. Және 3 қызметкер арнаулы орденмен марапатталған.

Алматы облыстық клиникалық ауруханасының тарихында аталмыш мекеме облыс жұртшылығына медициналық қызмет көрсететін ірі орталық болып қалыптасуымен қатар, еліміздің медицина мәдениетіндегі ең талантты дәрігерлер мен ақ халатты абзал жандардың азаматтық бейнесін қалыптастырған қасиетті мектеп те бола білді.

Диагностика мен емдеуде инновациялық технологиялар қолданылады:

КТ

УЗИ СЕРДЦА

эластография печени при циррозах и гепатитах

Лапароскопические операции

эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов

замена хрусталиков при катаракте

цистоскопия и биопсия мочевого пузыря

ТУР доброкачественной гиперплазии предстательной железы

коронароангиография и стентирование коронарных артерий

имплантация электрокардиостимулятора при нарушении ритма сердца

эмболизация маточных труб при миоме матки

операции на поджелудочной железе

ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» объявляет об оказании гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2016 год по следующим видам и формам медицинской помощи:

коек
0

Кардиологическое отделение

на  46 коек, в том числе по профилям: 4 пульмонологических,
5 нефрологических,  37 кардиологических.

Неврологическое отделение

для больных с  нарушением мозгового кровообращения (инсультное) на 29 коек

Хирургическое отделение

на 38 коек, в т.ч. по профилям: 28 общехирургических,  6 сосудистых, 4 проктологические

Гастроэнтерологическое отделение

на 20 коек, в т.ч. по профилям: 7 гастроэнтерологических, 3 гематологических, 7 эндокринологических, 3 токсикологических

Урологическое отделение

на 16 коек

Гинекологическое отделение

на 18 коек

Отоларингологическое отделение

на 20 коек

Отделение  челюстно-лицевой хирургии

на 20 коек

Травматологическое отделение

на 35 коек, в т.ч. по профилям: 23 травматологические, 12 ортопедические

Нейрохирургическое отделение

на 25 коек

Офтальмологическое отделение

на 25 коек

Родильное отделение

на 68 коек, в т.ч. 40   для беременных и рожениц, 20 патология беременных, патология выхаживания новорожденных на 8 коек